هگل: از متافیزیک به پدیدارشناسی

هگل: از متافیزیک به پدیدارشناسی

نشر علمی
آبانماه ۱۳۹۴


معرفی پشت جلد:
معنای «متافیزیک» از نظر هگل چیست؟ چرا هگل نام یکی از موجزترین و در عین حال مهجورترین دستنوشته‌هایش را در دوران ینا، «متافیزیک» نهاد؟ این متن چه نسبتی با مشهورترین و تاثیرگذارترین اثر وی یعنی پدیدارشناسی روح دارد که تنها دو سال بعد از آن نوشته شد؟ کتاب حاضر در تلاش است به این پرسشها پاسخ دهد و در پرتو آنها بتواند از یک سو، شرحی از متافیزیک هگل و نسبت آن با پدیدارشناسی، و از سوی دیگر، طرحی از دیالکتیک هگلی و به طور کلی رئوس فلسفۀ هگل ترسیم کند.

۱۴۲۸۸_on9E79RF

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *