بایگانی ماهانه : فروردین ۱۳۹۵

عقلگرایی از دکارت تا ارسطو

این دوره خواهد کوشید تا اجمالاً سیر تکوین تفکر غربی از فلسفۀ افلاطونی-ارسطویی در یونان باستان (قرن سوم و چهارم قبل از میلاد) تا فلسفۀ عقلگرای مدرن (قرن هفدهم) را روایت کند. در نتیجه، این دوره در مدت زمانی کوتاه اندیشه‌های عمدۀ فلسفی در حدود ۲۰۰۰ سال از تاریخ بشری را در پیوستاری تحلیلی-مفهومی ترسیم کرده و نهایتاً نشان خواهد داد که اندیشۀ یونانی چگونه پس از گذر از فراز و نشیب‌های فکری قرون وسطی به دوران مدرن وارد شده است. این دوره در حقیقت مقدمه‌ای خواهد بود برای آشنایی با اندیشۀ مدرن، و در نتیجه خواهد کوشید تا برخی از جریانات موثر در شکل‌گیری اندیشۀ مدرن در قرن هفدهم میلادی را ردیابی و تحلیل نماید. با این وصف، دورۀ آموزشی «عقلگرایی: از ارسطو تا دکارت» طرح خود را از رسالۀ متافیزیک ارسطو آغاز خواهد کرد و پس از گذر از جریانات پساارسطویی در دوران انحطاط فرهنگی یونان (مانند رواقیان، نوفیثاغوریان، اپیکوریان و …) به گره‌گاه اندیشۀ یونانی و فلسفۀ مسیحی (یعنی متفکران نوافلاطونی، به ویژه افلوطین و فورفوریوس) وارد خواد شد و پس از آن با مرور کوتاهِ اندیشه‌های محوری قرون وسطی (به ویژه آراء سنت آگوستینوس و سنت توماس آکوئیناس) به نخستین بارقه‌های اندیشۀ مدرن نزد فرانسیس بیکن و توماس هابز خواهد پرداخت تا نهایتا با اشاره به اندیشه‌های دکارت، کار خود را به عنوان مقدمه‌ای برای ورود به فلسفۀ مدرن به پایان رساند و مهیای ورود به مبحث اصلی ترم آینده «پیشگامان عقل‌گرایی مدرن: دکارت و اسپینوزا» شود.

طول دوره ۸ جلسه است که از روز ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۵، پنج‌شنبه‌ها ساعت ۱۶ الی ۱۸ در محل در مرکز آموزش های تخصصی و جامعه محور انجمن جامعه شناسی ایران واقع در خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، کوچه ۶۳، پلاک ۲، طبقه دوم غربی برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر یا رزرو کلاس با ایمیل isa.ctc.1394@gmail.com  و یا از ۲۱ فروردین، بعدازظهرها با شماره ۸۸۶۰۲۶۹۲ تماس حاصل فرمایند.

photo_2016-03-23_00-21-54 (1)