معرفی

محمدمهدی اردبیلی
فارغ التحصیل دکترای فلسفه از دانشگاه تبریز
نویسنده، مترجم، پژوهشگر، مدرس دانشگاه
مشاور و داور در انتشارات ققنوس

کانال تلگرام

اینستاگرام

آدرس ایمیل: m.m.ardebili@gmail.com