آرشیو دسته ها: اطلاع‌رسانی

سلسله نشست‌هایی دربارۀ «دیگری و دیگرهراسی»

پژوهشکدهٔ فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن فلسفهٔ میان ‌فرهنگی ایران، سلسله سخنرانی‌هایی با عنوان «دیگری و دیگر هراسی» برگزار می‌کند.۱۴۲۸۸_ffrIV9D8

ادامه مطلب

1 2 3