جدال عقل و تجربه در فلسفۀ مدرن

دورۀ آموزشی «جدال عقل و تجربه در فلسفۀ مدرن»

زمان: پنج شنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸

شروع دوره: ۲۹ مهرماه

فلسفۀ مدرن عمدتاً به دو جریان کلی عقل‌گرا و تجربه‌گرا تقسیم می‌شود. در مقابل جریان عقل‌گرا که به حجیت عقل و استقلال آن از تجربه (دستکم در حوزۀ مقولات فطری) باور داشتند، تجربه‌گرایان بر اصالت تجربه به عنوان تنها مجرای مواجهه با جهان و حقیقت تاکید می‌ورزیدند. در این معنا، هرچند فرانسیس بیکن پدر تجربه‌گرایی مدرن است، اما می‌توان جان لاک را به عنوان نخستین فیلسوف تجربه‌گرا معرفی کرد. سنت تجربه‌گرایی مدرن پس از فراز و نشیب‌های بسیار در نیمۀ قرن هجدهم با انسداد مواجه شد و در نهایت، نزد هیوم، به ابزاری برای انتقاد علیه هر شکلی از عقل‌گرایی، فلسفه و معرفت بدل شد. هیوم تجربه‌گرایی را به نوعی شکاکیت مدرن متحول ساخت و امکان معرفت قطعی به جهان خارج را به کلی منتفی دانست.

دورۀ آموزشی «جدال عقل و تجربه در فلسفۀ مدرن» می‌کوشد تا در طول ۷ جلسه سیر تکوین تجربه‌گرایی مدرن را نزد متفکرانی همچون جان لاک، جرج بارکلی و دیوید هیوم عرضه کند و از این طریق، طرحی کلی و حتی‌الامکان منسجم از مواجهۀ عقل و تجربه در فلسفۀ مدرن به دست دهد و راه را برای ورود به فلسفۀ کانت بگشاید.
photo_2016-09-18_21-57-14-1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *