«جهان وارونه» از منظر هگل

۱۴۲۸۸_cvcG9UFG

علی مرادخانی و محمدمهدی اردبیلی 

منبع: دوفصلنامۀ علمی‌-پژوهشی شناخت (دانشگاه شهید بهشتی)، بهار و تابستان ۱۳۸۸٫

چکیده

هگل در اواخر فصل نیرو و فاهمه از کتاب پدیدارشناسی روح به مفهوم “جهان وارونه”[۱] اشاره کرده و بخشی را بدان اختصاص می‌دهد. اما از سویی به دلیل دشواری خود متن و از سوی دیگر به واسطه‌ی جایگاه این بخش در سیر تکوین روح، درک ایده‌ی وارونگی جهان وارونه و چگونگی تحقق این وارونگی به یکی از مشکلات شارحان پدیدارشناسی بدل گشت. تحقیق پیش رو می‌کوشد تا به این مفهوم، که بی‌شک یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم موجود در فلسفه‌ی هگل است، بپردازد و در حد توان خود تفسیری روشن و جامع از آن، به ویژه جایگاه و کارکردش در کتاب پدیدارشناسی، به دست دهد؛ و دست آخر نیز در راه ارائه‌ی تفسیری فراگیر از آن، علاوه بر اشاره به تفاسیر فلسفی مختلف، به حوزه‌هایی غیر از فلسفه (برای مثال روانکاوی و ادبیات) نیز بپردازد.

ادامه مطلب

ایده هایی دربارۀ ترجمۀ آثار فلسفی

۱۴۲۸۸_۷kJRRxxw

محمدمهدی اردبیلی

منبع: سایت تز یازدهم

مقدمه

متن زیر برگرفته از ایده‌هایی پراکنده در باب ترجمه‌ی آثار فلسفی است که تنها تعدادی از آنها، در یک ترتیب خاص بازآفرینی شده و با توجه به تجربه‌ی شخصی نگارنده، بیشتر معطوف به ترجمه‌ی آثار هگل یا شروح مربوط به وی است. شاید در ابتدا، نگارش این متن که لحنی آمرانه نیز دارد، برای جوانی که تاکنون تنها ترجمه و تالیف تعداد اندکی اثر فلسفی را در کارنامه‌‌ی خود دارد و تازه در ابتدای «راه» است، گزافه گویانه به نظر برسد. اما نباید فراموش کرد که ترجمه تنها در پوسته‌ی خود با تجربه پیوند می‌خورد، هسته‌ی آن با ایده‌ی ترجمه (شاید بتوان با احتیاط حتی از معادل «مثال ترجمه» نیز استفاده کرد)، ارتباط پیدا می‌کند که کوچک و بزرگ نمی‌شناسد و مقوله‌ای کمّی نیست. علاوه بر این، متن زیر از دل مواجهه‌ی نگارنده با متون مربوط به هگل یا مسائل پیش آمده در راه تدریس هگل استخراج شده است و در نتیجه می‌توان مخاطب آن را، پیش و بیش از همه، خود وی دانست؛ حدیث نفسی که به واسطه ی پیوند با امر کلی، قابلیت بازنمایانده شدن در عرصه ی عمومی را یافته است

  ادامه مطلب

نقدی بر ترجمه فارسی «عناصر فلسفه حق» هگل

thumbnail

محمدمهدی اردبیلی

منبع: کتاب ماه فلسفه، شماره ۵۵، فروردین ۱۳۹۲.

ترجمه فارسی این کتاب که توسط مهبد ایرانی‌طلب انجام پذیرفته، برای نخستین بار در سال ۱۳۸۷توسط نشر پروین (با همکاری نشر قطره) به چاپ رسید که علی‌رغم نایاب شدنش، تاکنون تجدید چاپ نشده است. این ترجمه را به طور کلی می‌توان ترجمه‌ای قابل قبول و قابل استفاده دانست و تسلط مترجم به زبان انگلیسی و رشته‌ی حقوق نیز در آن نمایان است. علاوه بر آن، این کتاب نخستین اثر هگل است که به طور کامل به فارسی ترجمه شده و به چاپ رسیده است. در خصوص این ترجمه چند نکته انتقادی قابل ذکر است ادامه مطلب

سنجش و بررسی حمله‌ی راسل به هگل

Hegel-Russell

لئون گیردینک[۱]

ترجمه: محمدمهدی اردبیلی

منبع: ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، سال هشتم، شماره ۱۱، بهمن ۱۳۹۲٫

  1. مقدمه

در حوالی سال ۱۹۰۰ راسل انتقاد از ایده‌آلیسمی را آغاز کرد که در آن زمان در بریتانیا حاکم بود.[۲] علاقه‌ی وافرش به ریاضیات و بنیادهای آن، وی را متقاعد ساخت که فلسفه‌ی وحدت‌گرا[۳]یی که ایده‌آلیست‌ها آن را مسلم می‌پنداشتند، نادرست بود. وی باور داشت که بدون پذیرش نوعی تکثرگرایی[۴] نسبت به موجودات، ریاضیات فهمیده نخواهد شد. [۱]

کسانی که ایده‌آلیست‌های بریتانیا نامیده می‌شدند، مانند برادلی[۵] و مک‌تاگارت[۶]، در آن زمان بسیار نفوذ داشتند، و راسل برای پیشبرد برنامه‌ی منطق‌محورش – یعنی برنامه‌اش برای اثبات این ادعا که تمام ریاضیات را می‌توان از منطق صوری استنتاج کرد – نتوانست از درگیری با آنها اجتناب کند. ادامه مطلب

آگهی هگل در مجلۀ فرهنگی ینا برای کتاب پدیدارشناسی روح

۱۴۲۸۸_xm7NWTwP

نویسنده: گئورگ ویلهلم فردریش هگل

مترجم: محمدمهدی اردبیلی

منبع: سایت فلسفه نو

[توضیح مترجم: متن زیر آگهی تبلیغاتی کتاب پدیدارشناسی روح است که در ۲۸ اکتبر همان سال انتشار، ۱۸۰۷، توسط هگل در مجلۀ فرهنگی ینا منتشر شد. وی در این متن توضیحاتی اجمالی در مورد این کتاب و همچنین ارتباط آن با کل نظام فلسفی‌اش به دست می‌دهد. ادامه مطلب

1 4 5 6 7